Pe aripile dorului spre cer


Mi-e dor de Isus, mi-e tare dor!

Hawthorne a scris despre un popor care a fost guvernat atât de bine de regele lor, încât supuşii săi, au cerut ca faţa regelui, să fie dăltuită într-o stâncă a muntelui, ce se afla la marginea capitalei lor. Când regele a murit, au numit o comisie care să caute în toată ţara, un bărbat care să se asemene cu regele mort, şi acela să fie făcut rege!  Au căutat mult, dar nu au găsit un aşa om.  Când s-au întors acasă, la o căsuţă sărăcăcioasă de la margine, care era aproape de stânca pe care era chipul fostului rege, au zărit un tânăr, ce avea în totul trăsăturile fostului rege.
Ce se întâmplase?  Timp de ani de zile, el a privit mereu la chipul regelui, şi trăsăturile lui au ajuns să se imprime pe faţa tânărului.  El a fost luat şi făcut rege.
Apostolul Pavel a scris:
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului,
şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului

(2 Corinteni 3.18).

Ai ales şi tu aceasta?

Eu trăiesc pentru a ajunge intr-o zi… să-L văd pe El!
Până atunci privesc la chipul Lui prin credință!
Când îl voi vedea, voi fi ca El!
Atunci voi trăi cerul!

(Culeasă de la alți sfinți)

SUPERLATIVE CEREŞTI – Ioan 3:16


Biblia este o „Capodoperă a literaturii universale”!
Pe paginile ei, găsim: poezie, proză, profeţie, naraţiune, dramă, parabole, artă, ştiinţă, imagini, tablouri, figuri de stil…
Iată, în Ioan 3:16, am găsit nu mai puţin de 16 superlative:

1) Fiindcă – Cel mai mare răspuns
2)
atât de mult – Cea mai mare extravaganţă
3)
a iubit – Cea mai mare pasiune
4)
Dumnezeu – Cel mai mare Îndrăgostit
5)
Lumea – Cea mai mare iubită
6)
că (încât) – Cea mai mare dovadă
7) a dat – Cea mai mare acţiune
8)
pe singurul Lui Fiu – Cel mai mare Dar
9)
pentruca – Cel mai mare scop
10)
oricine – Cea mai mare oportunitate
11)
crede – Cea mai mare simplitate
12)
în El – Cea mai mare atracţie
13)
să nu piară – Cea mai mare eliberare
14)
ci (dar) – Cel mai mare contrast
15)
să aibă – Cea mai mare posesie (avere)
16)
viaţa veşnică – Cea mai mare salvare

Biblia este singura carte, care deşi datează de milenii, totuşi, Autorul ei trăieşte, este viu în vecii vecilor!
D-zeu a scris Biblia, o bibliotecă de 66 de cărţi, prin 44 de oameni, în decurs de 1,500 de ani!
Biblia este unică:  Cartea cărţilor!
In.3:16 conţine toată Evanghelia concentrată – Biblia în miniatură!
Este numit versetul de aur al Scripturii, şi cuprinde vestea bună care mântuieşte!

%d bloggers like this: