BOTEZ LA BISERICA CREȘTINĂ HARUL


Domnul a chemat două, noi suflete din lume la El și Duminică 18 Martie Monica Gradinaru și Mihai Ionescu fac legământ cu Domnul Isus în apa botezului.  Ne bucurăm și mulțumim Domnului pentru ei dându-I Lui toată onoarea și gloria!  Ne rugăm ca El să-i păstreze în Harul Lui!

Predare


Din genele ostenite
Ale stelelor albastre,
Cerul îmi trimite
Prin tainice ferestre,
Lacrima-i dulce –
Roua binecuvântată,
Iubirea de la cruce,
Sfântă şi curată!
Iubirea de Tată
Cu dor m-aşteaptă
Să vin acasă,
Să stau la masă,
Să celebrăm
În părtăşie,
Cu bucurie
O veşnicie…
Copleşit de dor,
De-al dragostei fior,
Primesc chemarea Ta
Şi-ţi dăruiesc inima mea!

Pocăinţa pocăiţilor – Liviu Olah

Viaţa: un dar sau un împrumut?


Când eram tânăr, credeam că viaţa este un dar, şi încercam să mă bucur de acest dar minunat!  Când am devenit matur, lucrurile s-au schimbat, am început să gândesc altfel.

Acum, îmi dau seama că viaţa este doar, un împrumut.  Cât de adevărat este că viaţa ţi-a fost împrumutată şi trebuie, odată, să o dai înapoi!

Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta?

Gândul că nu o s-o mai am, că nu o pot păstra, mă ajută să apreciez viaţa.  Viaţa este scumpă, preţioasă, ba mai mult, viaţa este scurtă!  Biblia o compară cu “o scânteie care zboară” cu “un abur care se arată puţin apoi dispare” sau cu “un lat de mână”!

De aceea, trebuie să folosim viaţa la maximum, pentru binele nostru şi pentru gloria lui Dumnezeu!  Să dăm tot ce avem mai bun în viaţa aceasta!  Să purtăm roada binecuvântată a Duhului Sfânt!  Şi să lăsăm o urmă frumoasă, un testament scump, o moştenire plăcută celor dragi!

Cum?  Predându-ne viaţa noastră pe altarul lui Dumnezeu!  Punând mâna noastră slabă în Mâna puternică a Tatălui nostru!  Primind însoţirea şi călăuzirea Lui în viaţă!

%d bloggers like this: