Eternitatea


Când Eternitatea și-a deschis poarta
El a venit, pășind în timp,
Din Infinit în Spațiu,
Din Cer, la noi, pe Pământ!
A schimbat Raiul cu un Staul
În care s-a născut umil!

Când Eternitatea își va deschide poarta
El va veni iar pe Pâmânt,
Dar nu ca Miel de Jertfă
La prima venire,
Ci Suveran, Domn și Rege,
Să împărățească același Pământ!

Când Eternitatea își va deschide poarta
Eu voi intra în Rai prin Har,
Că I-am primit iubirea, jertfa,
Mi-a dat viața eternă,
În dar!

GOLGOTA


 Un Tată,
Un Fiu,
O cruce,
O jertfă,
O rugăciune…

 Un păcătos,
Pocăință,
Credință,
Și altă
rugăciune…

 Iubire galantă,
Iertarea primită,
Asigurarea dată,
Mântuirea câștigată!

Via DolorozaPe lespezi de piatră
Se-nşiră convoiul
Şi urcă sus pe colină,
Isus e în frunte
În urmă puhoiul,
De larmă şi ură
Au inima plină.

 Îl duc pe Golgota
Ca să-L omoare,
Pe El, Mielul sfânt,
Fără vină,
I-au pregătit
Spini, tortură, piroane…
Iar Domnul umil
Sub cruce suspină!

 Mai face un pas
Şi povara din spate
Îl face să cadă-n ţărână,
Şi urme de sânge
Încep să se-arate,
Pe drumul de gloate,
Dar ei îl lovesc
Ne-ncetat, fără milă!

 Şi iată-i ajunşi în sfârşit
Acolo, sus pe colină,
Întins e pe cruce
Cu brutalitate,
Noroadele întărâtate,
Ostaşii, cărturarii, bătrânii,
Şi toată batjocora lumii,
Nu au putut să-I răpească
Privirea-I senină,
Caldă, de milă plină!

 Ciocanele urlă, hidos,
Se-ntrec în bătăi sacadate
Iar oameni schimbaţi în fiare,
Cu diabolică răutate
Îi bat cuie-n mâini
Şi-n picioare;
Un zgomot sarcastic
Se-nalţă spre Cer,
Pe Tatăl inima-L doare!

 Cruzimea în inimi
Se-aprinde la culme
Şi crucea se-nalţă în soare,
Creatura încearcă s-omoare
Pe al ei Creator –
Pământul se clatină,
Lumina se-ascunde
Dar Domnul cu dor,
Iubeşte mai tare!

 Pe cruce-n dureri,
În chinuri de nespus,
Domnul Isus
Îşi dă viaţa, moare!
Ca noi să fim iertaţi,
Primiţi de Tatăl în Cer,
El a executat Mântuirea,
Ce iubire mare!

……………………………….

 Crede în El, în Jertfa Sa
Adusă şi  pentru tine,
El îţi dă viaţă din viaţa Sa,
Şi glorii divine!

Ioan 3:16


Cel mai mare îndrăgostit
E Dumnezeu care ne-a iubit!
Cea mai mare iubită
Este lumea nemântuită!
Pasiunea cea mai mare,
Dragostea fără hotare!
Cel mai mare act:
Dumnezeu a dat!
Cel mai mare dar –
Fiul, adus jertfă pe altar!
Cea mai mare simplitate,
Să te-ncrezi în El în toate!
Cea mai mare oportunitate:
Oricine crede, scapă de moarte!
Cea mai mare atracţie,
,,În El’’ – continuă fascinaţie!
Cea mai mare făgăduinţă,
Viaţa veşnică prin credinţă!
Cea mai mare salvare:
Să fii eliberat din închisoare!
Cea mai mare pedepsire
E să refuzi această mare mântuire!
Cel mai mare păcătos
Poate fi salvat prin Isus Christos!

Iubirea dulce


Iubirea dulce
de la cruce,
a lui Dumnezeu,
pentru sufletul tău,
s-a manifestat,
când Isus murea
pentru al tău păcat.
Prin suferinţi
şi prin dureri,
fiind pironit
pe lemn,
El s-a jertfit,
ca tu să fii iertat,
împăcat cu Tatăl,
pe deplin mântuit!

Deschide-ţi inima,
primeşte jertfa Sa,
Christosul Înviat

este salvarea ta!
Amin

%d bloggers like this: