PODUL IUBIRII


ISUS CHRISTOS ESTE PODUL DINTRE OM ȘI DUMNEZEU

Isus Christos: Cele două veniri


Prima dată când Isus a venit,
A fost învelit… în forma unui copil.
O stea I-a marcat venirea!
Oameni înțelepți I-au adus daruri!
Dar nu s-a găsit loc pentru El,
Numai câțiva L-au primit,
El a venit ca… Miel!

Data viitoare când Isus vine,
El va fi recunoscut de toți.
Cerul va fi luminat de gloria Lui!
El va aduce răsplătiri la ai Săi!
Lumea nu va fi în stare să conțină gloria Lui!
Orice ochi îl va vedea:
El va veni ca Împărat – Suveran,
Domnul tuturor!

Acasă în Paradis


După o săptămână de vacanță, pot să spun că tot mai bine-i acasă!
Acasă, este acolo unde te simți bine, locul tău familiar, decorat după gustul tău,
unde îți desfășori activitatea, îți petreci majoritatea timpului, îți trăiești viața.
Acasă este locul intimității, al părtășiei din sânul familiei, locul râsului și-al veseliei,
locul jocului și plăcerii.
Cele mai mari lecții teologice le-am predat acasă, la masa din bucătărie, având copiii
mei adunați în jurul meu și privindu-mi cu drag soția gătind o mâncare bună,
românească așa cum numai ea știe!
Aici la Seattle, acasă, pentru noi, este locul unde îi primim pe sfinți – frații noștri de credință
în Domnul Isus Christos, într-o atmosferă de dragoste, părtășie.
În felul acesta deseori am găzduit pe îngeri!
În adevăr, nicăieri nu este ca acasă!
Dar dacă așa de bine este acasă, cu mult mai bine va fi în casa cerească pe care Domnul Isus, Mântuitorul nostru, ne-o pregătește în cer și în care ne vom muta în curând!
Casa aceea nu este făcută de mână ci arfitectul ei este însuși Dumnezeu.  Ea este eternă și glorioasă.
Acolo aurul, diamantele, pietrele nestemate și tot ce este mai de preț aici pe pământ,
se folosește la pavarea drumurior, la construcția zidurilor și la porți.
Acolo nu este noapte, plâns, moarte ci lumină, har și fericire!

În curând viața ți se va sfârși.  Unde vei merge?  Ai asigurarea că vei merge în Rai, în Paradis?
Biletul de intrare în cer este Domnul Isus Christos.  Primește-l prin credință și să ne-ntâlnim în cer!

Regele meu (2)


El este cheia cunoştinţei!
El e izvorul înţelepciunii!
El e singura poartă de scăpare!
El e poteca păcii!
El e drumul neprihănirii!
El e şoseaua sfinţeniei!
El e uşa cerului!
El e calea care duce la slavă!
Numele Lui e Isus Christos!

Îl cunoşti tu pe El?

El eliberează captivii!
El apără pe cei apăsaţi!
El binecuvintează copiii!
El respectă bătrânii!
El întăreşte pe cei slabi!
El ajută pe cei fără ajutor!
El e cu cel ispitit!
El vindecă pe bolnavi!
El înviază morţii!
El iartă pe datornici!
El mântuieşte pe păcătoşi!

Te întreb dacă-L cunoşti?

Viaţa Lui e neegalabilă!
Bunătatea Lui e nelimitată!
Mila Lui e infinită!
Dragostea Lui e neschimbată!
Cuvântul Lui e etern!
Harul lui e suficient!
Împărăţia Lui e neprihănirea!
Jugul Lui e bun!
Sarcina Lui e uşoară!
Toiagul Lui mângâie!
Mâna Lui e puternică!
Faţa Lui e frumoasă, prezenţa Lui glorioasă!
Toată fiinţa Lui e plină de farmec!

O, cât de mult doresc să ţi-L descriu!

Dar El e de nedescris!
El e de neimaginat!
El este invicibil!
El este irezistibil!

Rugăciunea mea e să-L cunoşti personal!

Regele meu


Biblia spune despre Împăratul meu:

El este Regele Iudeilor,
Regele lui Izrael,
Regele neprihănirii,
Regele tuturor timpurilor,
Regele gloriei,
Regele cerului,
Regele regilor,
Domnul domnilor!

Îl cunoşti şi tu?

Regele meu este Suveran,
Nu există măsură să definească dragostea Lui nelimitată!
El e Atotputernic, Atotştiutor şi Omniprezent!
El e bogat în bunătate, îndurare, dragoste!
Lui nu-i pare rău de darurile făcute şi nu oboseşte iertând!
El e plin de har şi de adevăr!
El e calea, adevărul şi viaţa!
El are putere imperială şi milă imparţială!
El e Salvatorul păcătoşilor!

Îl cunoşti şi tu?

El este cel mai mare fenomen care s-a ridicat vreodată la orizontul lumii noastre!
El este centrul civilizaţiei!
El este cea mai liberă idee din Literatură!
El este cea mai înaltă personalitate în Filozofie!
El este doctrina fundamentală în Theologie!
El este singurul şi suficientul Salvator!

Numele lui e Isus Christos!

Nu vrei să-L cunoşti şi tu, astăzi?

%d bloggers like this: