THE POWER OF RESURRECTION


MAY THE POWER OF THE RESURRECTION OF LORD JESUS CHRIST
BRING DELIVERANCE AND FREEDOM FROM SIN IN YOUR LIFE

FOR CHRIST – OUR PASSOVER LAMB WAS SACRIFIED

HE DIED FOR OUR SINS AND ROSE AGAIN FOR OUR RIGHTEOUSNESS

CELEBRATING CHRIST MEANS YOU ARE ALIVE WITH AND IN HIM

HAPPY EASTER TO ALL OF YOU

—————————————————————————————

FIE CA PUTEREA  ÎNVIERII DOMNULUI ISUS CHRISTOS SĂ ADUCĂ
ELIBERARE ŞI LIBERTATE DIN PĂCAT ÎN VIAŢA TA

CHRISTOS – MIELUL NOSTRU PASCAL A FOST SACRIFICAT

EL A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE ŞI A ÎNVIAT PENTRU
JUSTIFICAREA NOASTRĂ

SĂRBĂTORINDU-L PE EL ÎNSEAMNĂ SĂ TRĂIEŞTI CU ŞI ÎN EL

VĂ DORESC LA TOŢI UN PAŞTE FERICIT

ELIBERARE


04-17-2010

Ca o pasăre
Ce scapă
Din colivie
Şi se înalţă
În triluri
Spre ceruri…
Aşa sufletul
Scăpat din trup,
Eliberat de tot
Ce-i pământesc,
De tot ce este lut,
Îşi ia lin, zborul,
Spre ceruri…
Întorcându-se
La Cel ce l-a făcut!

(La plecarea în cer a fratelui Marinică Anghel
La Revedere, ne vom vedea, în Slava Sa)

%d bloggers like this: