Ce este dragostea?


Dragostea este lacrima
Care îţi udă obrazul
Şi pe care, tu, o ascunzi
Ca să nu fie văzută,
O topeşti în inima ta
Care deşi, rănită,
Iartă, sărută…

Dragostea este undelemnul
Ungerii, alegerii divine
Care turnat pe cap
Se prelinge pe faţă,
Pe barba lui Aaron,
Pe tot trupul lui,
Răspândind mireasma cerului!

Dragostea este atingerea,
Mângâierea divină…
Îmbrăţişarea, sărutarea
Sufletului pierdut,
Primirea din nou acasă,
Restaurarea părtăşiei cu Tatăl –
Dreptul de a fi iar fiu,
De a sta cu El la masă!

Dragostea este iertarea
Nemeritată – fără fapte,
Primită în dar, prin milă,
Anularea condamnării la moarte,
Dăruirea cerului prin har,
Moştenirea sfinţilor în lumină
Prin graţia divină!

%d bloggers like this: