Trei suspine ale Iubirii


(După Romani 8:18-27)

Trei suspine,
Unul mai real decât altul,
Unul mai profund decât altul,
Unul mai grăitor decât altul…

Trei suspine,
Reale, profunde, grăitoare,
Care reprezintă toată Creaţia…

Primul suspin,
Al naturii care geme,
Suferă durerile naşterii
Şi aşteaptă cu nerăbdare
Descoperirea fiilor lui Dumnezeu!

Al doilea suspin,
Omul credincios suferă
Împreună cu natura
Din pricina robiei păcatului
Şi aşteaptă eliberarea trupului!

Al treilea suspin,
Duhul Sfânt mijloceşte
Cu suspine negrăite şi lacrimi,
Simpatizează cu noi, se roagă
Pentru sfinţi, după voia lui Dumnezeu!

%d bloggers like this: