GOLGOTA


 Un Tată,
Un Fiu,
O cruce,
O jertfă,
O rugăciune…

 Un păcătos,
Pocăință,
Credință,
Și altă
rugăciune…

 Iubire galantă,
Iertarea primită,
Asigurarea dată,
Mântuirea câștigată!

SUNT CERȘETOR DUPĂ LUMINĂ


Sunt cerşetor după lumină
Din Mâna bună a Celui Sfânt
Şi pâinea vieţii fără tină
Primesc flămând şi muribund!

 Sunt cerşetor după iubire,
După iertare, după har,
Mâna-I străpunsă – mântuire,
Mi-a dat pe cruce, la calvar!

 Bolnav de dragoste, iubire,
Şi eu la rândul meu iubesc!
Sunt însetat de fericire,
De Mirele meu scump, ceresc!

Via Doloroza



Pe lespezi de piatră
Se-nşiră convoiul
Şi urcă sus pe colină,
Isus e în frunte
În urmă puhoiul,
De larmă şi ură
Au inima plină.

 Îl duc pe Golgota
Ca să-L omoare,
Pe El, Mielul sfânt,
Fără vină,
I-au pregătit
Spini, tortură, piroane…
Iar Domnul umil
Sub cruce suspină!

 Mai face un pas
Şi povara din spate
Îl face să cadă-n ţărână,
Şi urme de sânge
Încep să se-arate,
Pe drumul de gloate,
Dar ei îl lovesc
Ne-ncetat, fără milă!

 Şi iată-i ajunşi în sfârşit
Acolo, sus pe colină,
Întins e pe cruce
Cu brutalitate,
Noroadele întărâtate,
Ostaşii, cărturarii, bătrânii,
Şi toată batjocora lumii,
Nu au putut să-I răpească
Privirea-I senină,
Caldă, de milă plină!

 Ciocanele urlă, hidos,
Se-ntrec în bătăi sacadate
Iar oameni schimbaţi în fiare,
Cu diabolică răutate
Îi bat cuie-n mâini
Şi-n picioare;
Un zgomot sarcastic
Se-nalţă spre Cer,
Pe Tatăl inima-L doare!

 Cruzimea în inimi
Se-aprinde la culme
Şi crucea se-nalţă în soare,
Creatura încearcă s-omoare
Pe al ei Creator –
Pământul se clatină,
Lumina se-ascunde
Dar Domnul cu dor,
Iubeşte mai tare!

 Pe cruce-n dureri,
În chinuri de nespus,
Domnul Isus
Îşi dă viaţa, moare!
Ca noi să fim iertaţi,
Primiţi de Tatăl în Cer,
El a executat Mântuirea,
Ce iubire mare!

……………………………….

 Crede în El, în Jertfa Sa
Adusă şi  pentru tine,
El îţi dă viaţă din viaţa Sa,
Şi glorii divine!

Iubirea dulce


Iubirea dulce
de la cruce,
a lui Dumnezeu,
pentru sufletul tău,
s-a manifestat,
când Isus murea
pentru al tău păcat.
Prin suferinţi
şi prin dureri,
fiind pironit
pe lemn,
El s-a jertfit,
ca tu să fii iertat,
împăcat cu Tatăl,
pe deplin mântuit!

Deschide-ţi inima,
primeşte jertfa Sa,
Christosul Înviat

este salvarea ta!
Amin

%d bloggers like this: