Clipele de cer


Clipele de cer
petrecute
aici pe pământ,
cu sfinţii,
la Biserica Harul,
le păstrez cu nostalgie
ca pe o comoară scumpă!
Ba mai mult,
le trimit înainte,
în cerul sfânt
pentruca
până voi ajunge
şi eu acolo,
să fie păstrate
ca nişte monumente
ale harului divin
care revărsat peste noi
ne-a învăţat să ne iubim,
după modelul dumnezeiesc
al Mirelui nostru ceresc!

%d bloggers like this: