BOTEZ LA BISERICA CREȘTINĂ HARUL


Domnul a chemat două, noi suflete din lume la El și Duminică 18 Martie Monica Gradinaru și Mihai Ionescu fac legământ cu Domnul Isus în apa botezului.  Ne bucurăm și mulțumim Domnului pentru ei dându-I Lui toată onoarea și gloria!  Ne rugăm ca El să-i păstreze în Harul Lui!

Tatăl ceresc către Fiul pierdut


Fiul Meu drag,
de când încă, nici nu existai tu,
înainte să te fi născut,
să fi făcut bine sau rău,
Eu te-am iubit şi te-am ales!
Ţi-am dat viaţă şi suflare din Mine,
Te-am creat după modelul Meu,
pe o croială ingenioasă, divină!
Te-am binecuvântat şi te-am înzestrat
cu o mulţime de daruri…
Ţi-am dat har îmbelşugat: har după har…
În repetate rânduri te-am vizitat din cer
şi te-am chemat să vii, să te întorci la Mine!

Dar tu ai rezistat şi nu M-ai ascultat!!!

Fiul Meu, să ştii, că răbdarea Mea are un sfârşit!
Dacă nu te întorci la Mine, tu vei pieri!

“Întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat!
Pentru ce vrei să mori în păcat?”

Iată, îţi mai dau o şansă, încă un dar – ultimul dar:
o lacrimă a tatălui tău, care se roagă pentru tine!
Dacă el plânge după tine, cu cât mai mult plâng Eu după tine!
Aceasta este o mostră a dragostei Mele pentru tine!

Semnătura
Tatăl tău

CHEMARE


Omule,
Scoală-te,
Răsare soarele!
Lasă visele,
Şi nopţile
Cu stelele,
Şi romanţele…

Omule,
Scoală-te,
Se ivesc zorile,
Vine soarele
Să sărute florile!
Lasă umbrele,
Primeşte razele!

Omule,
Scoală-te,
Întindeţi braţele
Spre Soare
Să primeşti
Din ceruri
Lumină, căldură,
Binecuvântare…

%d bloggers like this: