I am back…


Praise the Lord after one year since I had a stroke, now I am back with more inspiration & power!

God healed me, delivered me, cleansed me, & sanctified me!  

Glory be to Him who loves me so much that He spared my life from suffering & death!

What a wonderful, mighty God He is, worthy to be praised & worshiped!

I am grateful for the miracle He did with me & I will serve Him with honor for the rest of my days!

If you are experiencing difficulties, trials, suffering, trust in the God of miracles, He will do wonders for you!

I am a living testimony of this: if He healed me, He surely will heal you too! 

Naștere miraculoasă


Când tu ai venit pe lume
și te-am chemat
pentru prima dată pe nume,
Grace, tu ne-ai zâmbit galant
dăruindu-ne cu gingășie
un dar minunat:
miracolul vieții adus din veșnicie…
o, ce bucurie – Doamne slavă Ție!

Predare


Din genele ostenite
Ale stelelor albastre,
Cerul îmi trimite
Prin tainice ferestre,
Lacrima-i dulce –
Roua binecuvântată,
Iubirea de la cruce,
Sfântă şi curată!
Iubirea de Tată
Cu dor m-aşteaptă
Să vin acasă,
Să stau la masă,
Să celebrăm
În părtăşie,
Cu bucurie
O veşnicie…
Copleşit de dor,
De-al dragostei fior,
Primesc chemarea Ta
Şi-ţi dăruiesc inima mea!

Revelaţie


Eu, un fir de praf
Din pulberea pământului,
Ascuns într-un colţ
Întunecos al lumii,
Am fost expus la lumină
De razele Soarelui
Care m-a proiectat deodată
Într-un spectru divin,
Într-o sferă cerească,
Într-un curcubeu sublim…
Şi pentru prima dată în viaţa mea
Mi-am dat seama că sunt iubit!
Uimit, m-am uitat la mine,
La lucrurile din jurul meu,
La aureola care mă înconjura
Şi realizând minunea
Transcendenţei mele,
Ca un copil fericit,
Zburdând
Pe câmpia cerului,
Printre iradescentele stele,
Într-un univers perfect, infinit,
În cântări de bucurie
Am izbucnit!

%d bloggers like this: