Wise saying


If you let your dreams die, your life is…
like a bird with broken wings!

Dacă lași visele să moară,
viața este ca o pasăre cu aripile rupte!

%d bloggers like this: