Declarația Iubirii

Regele meu


Biblia spune despre Împăratul meu:

El este Regele Iudeilor,
Regele lui Izrael,
Regele neprihănirii,
Regele tuturor timpurilor,
Regele gloriei,
Regele cerului,
Regele regilor,
Domnul domnilor!

Îl cunoşti şi tu?

Regele meu este Suveran,
Nu există măsură să definească dragostea Lui nelimitată!
El e Atotputernic, Atotştiutor şi Omniprezent!
El e bogat în bunătate, îndurare, dragoste!
Lui nu-i pare rău de darurile făcute şi nu oboseşte iertând!
El e plin de har şi de adevăr!
El e calea, adevărul şi viaţa!
El are putere imperială şi milă imparţială!
El e Salvatorul păcătoşilor!

Îl cunoşti şi tu?

El este cel mai mare fenomen care s-a ridicat vreodată la orizontul lumii noastre!
El este centrul civilizaţiei!
El este cea mai liberă idee din Literatură!
El este cea mai înaltă personalitate în Filozofie!
El este doctrina fundamentală în Theologie!
El este singurul şi suficientul Salvator!

Numele lui e Isus Christos!

Nu vrei să-L cunoşti şi tu, astăzi?

%d bloggers like this: