Transformation of Love


I was nobody,
I had nothing,
I got no hero,
My life was zero…

Until one day,
When I met Somebody
Who loved me
Just the way I was!
He turned me into somebody
And gave me something!

Now, I have something
To tell everybody
About Somebody
Who changed me
From nobody to somebody
And gave me everything!

* That Somebody is Jesus Christ
and I have everything in Him!

A RARE TULIP…


Five points of Jean Calvin shaped in a TULIP:


T
otal depravity of man

U nconditional election of God

L imited atonment for all the elect

I rezistable grace of God

P erseverence of saints until the end

The Beauty of the Book


John 3:16

For God
Love’s original source
so loved
Love’s infinite measure
the world
Love’s unworthy object
that He gave
Love’s ultimate proof
His only begotten Son
Love’s priceless sacrifice
that whosoever
Love’s impartial offer
believe in Him
Love’s greatest desire
should not perish
Love’s unfailing promise
but have everlasting life
Love’s eternal provision

Memorial Day


De Memorial Day, noi Românii din America, ne aducem aminte, plătim tributul nostru, îi recunoaştem şi onorăm pe eroii noştri naţionali.  Au fost oameni înaintea noastră care au avut convingeri, idealuri, speranţă, pentru o lume mai bună!  Şi pentru aceasta, ei au fost gata să-şi dea chiar viaţa!  Oamenii aceştia au luptat şi au murit pentru noi!   Astăzi, noi ne bucurăm de libertate şi de alte drepturi, datorită sacrificiului lor.  Să nu uităm lucrul acesta!  Cu recunoştinţă, mulţumim lui Dumnezeu pentru ei!
Dar avem şi alţi eroi, spirituali.  În epistola către Evrei, la cap.11 citim despre eroii credinţei, înaintaşii credinţei noastre, mai marii noştri, care au făcut fapte de vitejie “prin credinţă”.  Lista aceasta continuă cu cei ce ne-au condus la Christos, ne-au crescut spiritual, s-au rugat pentru noi, cei ce ne-au purtat pe umerii lor.  Unii au plecat “acasă”, în cer, alţii mai sunt cu noi.  Să-i preţuim şi să învăţăm de la ei!  Să călcăm şi noi pe urmele lor!
Dar lista aceasta din Mausoleul credinţei nu ar fi completă dacă nu L-am sărbători pe… Marele nostru erou: Domnul Isus Christos care a murit pentru noi, şi-a dat viaţa pentru salvarea noastră!  El a murit pentru noi şi în locul nostru – Mântuitorul dar nu numai atât, a înviat şi s-a înălţat în slavă – Mijlocitorul!  Mai mult decât atât, El este şi Prietenul nostru care ne însoţeşte în viaţă şi nu ne părăseşte nicioadată!  Cum?  El este Dumnezeul omniprezent, omnipotent, omniscient, prezent prin Duhul Sfânt în viaţa noastră.  Iată o făgăduinţă scumpă care ne face părtaşi firii Lui divine: “Nicidecum n-amsă te las, cu niciun chip, nu te voi părăsi!”
Mai cunoaşteţi un aşa prieten?  Vă mai iubeşte cineva ca Domnul Isus?  De aceea să zicem şi noi ca ucenicii: “La cine să ne ducem?  Tu ai cuvintele vieţii veşnice!  Rămânem cu Tine!”
Lui ne închinăm cu reverenţă, pe El îl glorificăm, sărbătorim, pentru cine este El pentru noi şi pentru ce a făcut El pentru noi!  Călcăm pe urmele Lui, mergând victorioşi spre cer, unde îl vom adora la superlativ!  Până atunci facem antrenament!
Tu care încă nu L-ai primit, nu vrei să-L primeşti pe Isus Christos ca Domn şi Salvator?
Cum?  Printr-o invitaţie: invită-L în inima ta!
Când?  Astăzi, acum!  Mâine poate fi prea târziu!
Unde?  Acolo unde eşti.  Lasă tot, şi vino la Domnul Isus, întâlneşte-te cu El, primeşte-L pe El!
La El te chem, vino, cum am venit şi eu!

A fi Creştin


A fi creştin
înseamnă
să fii în lume
ca o barcă:
o barcă în apă
face valuri
dar apa în barcă
face ravagiu,
produce naufragiu!
Noi trebuie să fim
în lume
dar
nu din lume,
să trăim în ea
dar
nu să-i aparţinem,
ci să fim
guvernaţi de legile
Împărăţiei lui Dumnezeu
ai cărei cetăţeni suntem!

CHRISTOS A ÎNVIAT!


MORMÂNTUL A ERUPT CU PUTEREA LUI DUMNEZEU.
FIUL LUI DUMNEZEU, ISUS CHRISTOS CEL RĂSTIGNIT A ÎNVIAT TRIUMFĂTOR CUCERIND MOARTEA ŞI ADUCÂND VIAŢA VEŞNICĂ UNEI LUMI ROBITĂ DE DIAVOLUL PRIN PĂCAT!

Învierea lui Isus Christos este CAPODOPERA CERULUI, este DEMONSTRAREA PUTERII EXTRAORDINARE A LUI DUMNEZEU – DINAMITĂ DIVINĂ!  BIRUINŢA LUI DUMNEZEU ASUPRA DIAVOLULUI!  CUCERIREA ÎNTUNERICULUI DE CĂTRE LUMINĂ!  ÎNGHIŢIREA MORŢII DE CĂTRE VIAŢĂ!

ÎNVIEREA ESTE ESENŢIALUL CREŞTINISMULUI!

CHRISTOS A ÎNVIAT ESTE STRIGĂTUL DE BIRUINŢĂ A CĂRUI IMENSITATE A UMPLUT TIMPUL, VEACURILE, VEŞNICIA!

De aceea aş vrea să ne întrebăm:
<Ce are a face învierea lui Isus Christos cu viaţa mea?>
<Ce îmi aduce mie învierea lui Isus?>
<Ce a produs în viaţa ta, învierea lui Isus?>

ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS ESTE CEL MAI PROFUND EVENIMENT ISTORIC CARE AFECTEAZĂ ISTORIA OMENIRII ŞI DESTINUL ORICĂRUI OM CARE A TRĂIT VREODATĂ PE PĂMÂNT.

Ai experimentat tu acest eveniment istoric în viaţa ta?

Cel mai puternic argument al apostolului Paul este EXPERIENŢA LUI PERSONALĂ.  După ce ne dă o listă întreagă cu arătările Domnului Isus după înviere, Paul spune:
< În urmă mi s-a arătat şi mie>.

Ai avut şi tu o astfel de experienţă?
Te-ai întâlnit, tu, cu Christosul înviat?
A schimbat El viaţa ta?
Te-a înviat El şi pe tine la o viaţă nouă?
Trăieşti tu o viaţă nouă?

Invită-L pe Domnul Isus în inima ta.  Primeşte viaţa de înviere, Mântuirea, Iertarea, Salvarea, Viaţa veşnică, slava eternă; bucură-te şi fii un Martor al Învierii!


Identitate – Valori – Priorităţi


Iată 3 lucruri de care avem atâta nevoie: identitate – cine sunt, valori – ce am, şi priorităţi – ce fac mai întâi.
Identitatea determină activitatea, acţiunea. Cine eşti tu, întotdeauna va determina ce faci, ce practici!
Cine eşti tu?
Un animal superior care a evoluat?  Atunci te vei comporta conform naturii tale!
Eşti un produs al întâmplării, al şansei?  Atunci viaţa ta va fi trăită în haos iar tu vei fi o victimă a circumstanţelor, a oamenilor!
Dacă mă vei întreba pe mine, cine sunt?  Eu îţi voi răspunde: sunt un om creat în imaginea lui Dumnezeu – cununa creaţiunii, capodopera mâinilor Lui!
Apoi sunt un copil al lui Dumnezeu, pentru că deşi m-am depărtat de El prin păcat, Domnul Isus m-a căutat, m-a găsit şi m-a adus înapoi, acasă, la Tata.
Acum, ca şi copiii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să semănăm cu Tatăl nostru ceresc, să reflectăm caracterul Lui, gloria Lui.
Iată, deci un scop înalt, care dă valoare vieţii noastre!
Cum pot eu să realizez lucrul acesta?
Acceptând planul lui Dumnezeu cu privire la viaţa mea.
Dumnezeu mă iubeşte şi are un plan binecuvântat cu viaţa mea.  Eu trebuie să agreez cu planul Lui, să primesc planul Lui pentru mine.
Planul Tatălui în viaţa mea e împiedicat de păcat.  De aceea eu trebuie să scap de problema păcatului.
Cum se poate lucrul acesta?
Isus a luat păcatul meu, asupra Lui, pe cruce la Golgota.  Eu trebuie să cred, să primesc ce-a făcut El pentru mine la Calvar.
În felul aceste eu sunt iertat de păcat şi planul Tatălui meu ceresc se poate desfăşura în viaţa mea.
Aceasta este prioritatea nr. 1 în viaţa mea!  Acesta este secretul fericirii!
Identitate – valori – priorităţi.

The beauty of the Word of God (II)


The Bible is a masterpiece of universal literature — a wonderful, rich, beautiful, supernatural book, full of revelation, wonders, divine knowledge.

On its pages we find, “poetry, prose, prophecy, narration, history, drama, acrostics, parables, symbols, art, science, images, figurative speech…”

Bible is the only book that, although, dates from millenniums, its author is still alive, lives and will live eternally!

God wrote the Bible, a full library of 66 books, through 44 human writers, during 1,500 years.  All these co-authors had different professions, from shepherd to king and lived in different times but one can marvel at the harmony and the unity of the Word of God!

The Bible is a unique book, the book of books which contain the message of God to the fallen human kind: the love letter of our heavenly Father to sinful man!

Simply put it, in this book we can discover major truths regarding God, man, sin, salvation, holiness, end of times, the way to heaven…

From start to finish, the Bible shows clearly the person and work of Jesus Christ, the only Son of God, who came from heaven to earth, to reveal God the Father to us, having done the work of salvation on the cross of Calvary for sinners.

The salvation provided by God is exclusively through the person of Jesus Christ, namely believing in His sacrificial death on the cross and his resurrection from the dead.

Have you trusted Him?

Provocare de Anul Nou


Suntem în pragul Anului Nou şi la acest hotar de vremi, în timp ce gustul amar al nerealizării de anul trecut, se stinge, încet… noi visuri, speranţe, dorinţi, strălucesc la orizont, bătând la
poarta împlinirii.
Ce vom face anul acesta?
Vom face ce nu am făcut anul trecut?
Ne vom ridica, noi, deasupra banalului, rutinei vieţii?
Vom avea anul acesta îndrăzneala să gândim mai larg, mai înalt, mai nobil, mai altruist ?
Vom avea înţelepciunea să depăşim carenţele pe care le-am avut anul trecut sau pe care le repetăm de mai mulţi ani la rând?
Ne vom lărgi, noi, orizontul viziunilor-acţiunilor noastre, ori ne vom pierde, în continuare, în comfortul “cercului nostru strâmt şi rece”, în anonimatul egocentrismului: „casa mea”, „biserica mea”, „organizaţia mea”, „împărăţia mea”?
Un lider creştin ar trebui să gândească „global”, sigur, „începând din Ierusalim”.  Să gândească în termenii „Împărăţiei lui Dumnezeu” care va veni, şi în care Biserica este doar o etapă!
Eu cred, că voia lui Dumnezeu pentru noi, anul acesta, este să fim mai buni, mai curaţi, mai sfinţi, mai smeriţi, mai iubitori, mai asemenea lui Isus Christos Domnul nostru dar şi fratele nostru mai mare.
S-a spus în vechime: „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.
Domnul Isus ne învaţă: „să iubeşti pe duşmanul tău ca pe tine însuţi”!
Aceasta este norma creştină pentru noi creştinii – valoarea biblică şi legea Împărăţiei lui Dumnezeu pe care trebuie s-o practicăm încă de aici de pe pământ.
Lucrul acesta nu este greu, având în vedere faptul că, atât dragostea pentru vecinul nostru cât şi pentru duşmanul nostru trebuie să fie de origine divină.
Relaţia noastră pe verticală cu Dumnezeu, se oglindeşte pe plan orizontal cu oamenii din jurul nostru.
Altfel, totul este omenesc: „iubim numai pe cei ce ne iubesc” şi deci este făţărnicie!
Viaţa creştină adevărată este viaţa lui Dumnezeu în noi şi aceasta nu se realizează prin imitaţie ci prin locuire.  În Ioan 14:23 Domnul Isus, trimisul Cerului, ne asigură: „Noi (Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt) vom veni la el (credinciosul) şi vom locui împreună cu el”.
Acesta este doar începutul, finalul va fi: „Iată Cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor” (Apoc.21:3).
Ce viitor strălucit, glorios!
Vrei  să ai parte şi tu de el?
Primeşte-L pe Isus Christos ca Domn şi Mântuitor!

Say this Prayer from all your heart:


Lord Jesus,

I come before You, just as I am,

I am sorry for my sins, I repent of my sins, please forgive me.

In Your Name, I forgive all others for what they have done against me.

I renounce Satan, the evil spirits and all their works.

I give You my entire self, Lord Jesus, I accept You as my Lord, God, and Savior.

Heal me, change me, strengthen me in body, soul, and spirit.

Come Lord Jesus, cover me with Your Precious Blood,

and fill me with Your Holy Spirit,

I love You Lord Jesus, I praise You Lord Jesus, I thank You Jesus, I shall follow You every day of my life. Amen.

%d bloggers like this: