Father’s Day


Omul lui Dumnezeu (1Tim.6:11-16)

Intro
Lumea proiectează asupra noastră o imagine falsă a bărbatului!
The wold projects on us a false image of man!

Cuprins
Body
Biblia ne dă portretul unui bărbat adevărat: omul lui Dumnezeu.
The Bible gives us the portrait of the real man: the man of God.

Întrebare de tranziție:
Transitional statement:
Cum putem recunoaște un om al lui Dumnezeu?
How can we recognize a man of God?

Teza:
Thesis Statement:
În textul citit, Omul lui Dumnezeu este marcat de 4 calități:
In the biblical text The man of God is marked by 4 quality:

  • De ce (lucruri) fuge?
  • What he flees from?
  • Ce urmărește (caută)?
  • What he follows after?
  • Pentru ce se luptă?
  • What he fights for?
  • Cui îi este credincios?
  • Whom is he faithful to?

Concluzie
Conclusion
Ești tu un om al lui Dumnezeu?  Dacă nu, vino, acum la El prin Christos!
Are you a man of God?  If not, come to Him through Christ!

Vrednică să fie numită „mamă”!


Femeia Canaanită (Mat.15:21-28) a fost o mamă bună, credincioasă!
Iată ce a făcut ea ca să-și salveze fiica de dracul, care o chinuia rău:

1) Mama a venit la Domnul Isus cu necazul ei
2) Mama s-a rugat Domnului Isus pentru fiica ei
3) Mama stăruiește, insistă, perseverează –
nu se lasă până Domnul Isus nu-i rezolvă problema
4) Mama nu argumentează ci agreează cu Domnul Isus
5) Mama se închină Domnului Isus
6) Mama crede în Domnul Isus și credința ei e răsplătită

Fă și tu așa și vei scăpa de dracul!

Cartea Vieții


La Biserica Creștină Harul

Culegem spice din Evanghelia după Ioan și am ajuns la cap. 2:  Nunta din Cana.
După ce am văzut Mărturia prietenilor, vom vedea în continuare Mărturia lucrărilor Lui.
Domnul Isus este un profet puternic în „fapte” și „cuvinte”.
În cele 4 evanghelii sunt recordate 35 minuni ale Domnului Isus!
Din toate faptele, minunile Domnului Isus, apostolul Ioan alege 7 și le folosește ca semne, să arate Dumnezeirea lui Christos.

Acestea sunt: 1) Schimbarea apei în vin; 2) Vindecarea fiului unui nobil; 3) Vindecarea paraliticului de 38 ani; 4) Înmulțirea pâinilor; 5) Umblarea pe mare; 6) Vindecarea orbului din naștere; 7) Învierea lui Lazăr.  
De aceea cartea Ioan se mai numește și Cartea celor 7 semne.

Duminica aceasta vom studia Triumful Domnului Isus și cu ocazia aceasta vom vedea cum El și-a revelat: gloria, râvna, atotștiința.

Pentru detalii vă puteți referi la http://www.bcharul.org click on predici și vizionează.


Memorial Day


De Memorial Day, noi Românii din America, ne aducem aminte, plătim tributul nostru, îi recunoaştem şi onorăm pe eroii noştri naţionali.  Au fost oameni înaintea noastră care au avut convingeri, idealuri, speranţă, pentru o lume mai bună!  Şi pentru aceasta, ei au fost gata să-şi dea chiar viaţa!  Oamenii aceştia au luptat şi au murit pentru noi!   Astăzi, noi ne bucurăm de libertate şi de alte drepturi, datorită sacrificiului lor.  Să nu uităm lucrul acesta!  Cu recunoştinţă, mulţumim lui Dumnezeu pentru ei!
Dar avem şi alţi eroi, spirituali.  În epistola către Evrei, la cap.11 citim despre eroii credinţei, înaintaşii credinţei noastre, mai marii noştri, care au făcut fapte de vitejie “prin credinţă”.  Lista aceasta continuă cu cei ce ne-au condus la Christos, ne-au crescut spiritual, s-au rugat pentru noi, cei ce ne-au purtat pe umerii lor.  Unii au plecat “acasă”, în cer, alţii mai sunt cu noi.  Să-i preţuim şi să învăţăm de la ei!  Să călcăm şi noi pe urmele lor!
Dar lista aceasta din Mausoleul credinţei nu ar fi completă dacă nu L-am sărbători pe… Marele nostru erou: Domnul Isus Christos care a murit pentru noi, şi-a dat viaţa pentru salvarea noastră!  El a murit pentru noi şi în locul nostru – Mântuitorul dar nu numai atât, a înviat şi s-a înălţat în slavă – Mijlocitorul!  Mai mult decât atât, El este şi Prietenul nostru care ne însoţeşte în viaţă şi nu ne părăseşte nicioadată!  Cum?  El este Dumnezeul omniprezent, omnipotent, omniscient, prezent prin Duhul Sfânt în viaţa noastră.  Iată o făgăduinţă scumpă care ne face părtaşi firii Lui divine: “Nicidecum n-amsă te las, cu niciun chip, nu te voi părăsi!”
Mai cunoaşteţi un aşa prieten?  Vă mai iubeşte cineva ca Domnul Isus?  De aceea să zicem şi noi ca ucenicii: “La cine să ne ducem?  Tu ai cuvintele vieţii veşnice!  Rămânem cu Tine!”
Lui ne închinăm cu reverenţă, pe El îl glorificăm, sărbătorim, pentru cine este El pentru noi şi pentru ce a făcut El pentru noi!  Călcăm pe urmele Lui, mergând victorioşi spre cer, unde îl vom adora la superlativ!  Până atunci facem antrenament!
Tu care încă nu L-ai primit, nu vrei să-L primeşti pe Isus Christos ca Domn şi Salvator?
Cum?  Printr-o invitaţie: invită-L în inima ta!
Când?  Astăzi, acum!  Mâine poate fi prea târziu!
Unde?  Acolo unde eşti.  Lasă tot, şi vino la Domnul Isus, întâlneşte-te cu El, primeşte-L pe El!
La El te chem, vino, cum am venit şi eu!

Femeia care plânge


Femeia care plânge

De ziua Mamei, dedic această predică mamei mele, soţiei mele, fiicei mele, surorilor din Biserica Harul şi tuturor femeilor din lume: să-L iubească pe Domnul Isus!

CHRISTOS A ÎNVIAT!


MORMÂNTUL A ERUPT CU PUTEREA LUI DUMNEZEU.
FIUL LUI DUMNEZEU, ISUS CHRISTOS CEL RĂSTIGNIT A ÎNVIAT TRIUMFĂTOR CUCERIND MOARTEA ŞI ADUCÂND VIAŢA VEŞNICĂ UNEI LUMI ROBITĂ DE DIAVOLUL PRIN PĂCAT!

Învierea lui Isus Christos este CAPODOPERA CERULUI, este DEMONSTRAREA PUTERII EXTRAORDINARE A LUI DUMNEZEU – DINAMITĂ DIVINĂ!  BIRUINŢA LUI DUMNEZEU ASUPRA DIAVOLULUI!  CUCERIREA ÎNTUNERICULUI DE CĂTRE LUMINĂ!  ÎNGHIŢIREA MORŢII DE CĂTRE VIAŢĂ!

ÎNVIEREA ESTE ESENŢIALUL CREŞTINISMULUI!

CHRISTOS A ÎNVIAT ESTE STRIGĂTUL DE BIRUINŢĂ A CĂRUI IMENSITATE A UMPLUT TIMPUL, VEACURILE, VEŞNICIA!

De aceea aş vrea să ne întrebăm:
<Ce are a face învierea lui Isus Christos cu viaţa mea?>
<Ce îmi aduce mie învierea lui Isus?>
<Ce a produs în viaţa ta, învierea lui Isus?>

ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS ESTE CEL MAI PROFUND EVENIMENT ISTORIC CARE AFECTEAZĂ ISTORIA OMENIRII ŞI DESTINUL ORICĂRUI OM CARE A TRĂIT VREODATĂ PE PĂMÂNT.

Ai experimentat tu acest eveniment istoric în viaţa ta?

Cel mai puternic argument al apostolului Paul este EXPERIENŢA LUI PERSONALĂ.  După ce ne dă o listă întreagă cu arătările Domnului Isus după înviere, Paul spune:
< În urmă mi s-a arătat şi mie>.

Ai avut şi tu o astfel de experienţă?
Te-ai întâlnit, tu, cu Christosul înviat?
A schimbat El viaţa ta?
Te-a înviat El şi pe tine la o viaţă nouă?
Trăieşti tu o viaţă nouă?

Invită-L pe Domnul Isus în inima ta.  Primeşte viaţa de înviere, Mântuirea, Iertarea, Salvarea, Viaţa veşnică, slava eternă; bucură-te şi fii un Martor al Învierii!


Provocare de Anul Nou


Suntem în pragul Anului Nou şi la acest hotar de vremi, în timp ce gustul amar al nerealizării de anul trecut, se stinge, încet… noi visuri, speranţe, dorinţi, strălucesc la orizont, bătând la
poarta împlinirii.
Ce vom face anul acesta?
Vom face ce nu am făcut anul trecut?
Ne vom ridica, noi, deasupra banalului, rutinei vieţii?
Vom avea anul acesta îndrăzneala să gândim mai larg, mai înalt, mai nobil, mai altruist ?
Vom avea înţelepciunea să depăşim carenţele pe care le-am avut anul trecut sau pe care le repetăm de mai mulţi ani la rând?
Ne vom lărgi, noi, orizontul viziunilor-acţiunilor noastre, ori ne vom pierde, în continuare, în comfortul “cercului nostru strâmt şi rece”, în anonimatul egocentrismului: „casa mea”, „biserica mea”, „organizaţia mea”, „împărăţia mea”?
Un lider creştin ar trebui să gândească „global”, sigur, „începând din Ierusalim”.  Să gândească în termenii „Împărăţiei lui Dumnezeu” care va veni, şi în care Biserica este doar o etapă!
Eu cred, că voia lui Dumnezeu pentru noi, anul acesta, este să fim mai buni, mai curaţi, mai sfinţi, mai smeriţi, mai iubitori, mai asemenea lui Isus Christos Domnul nostru dar şi fratele nostru mai mare.
S-a spus în vechime: „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.
Domnul Isus ne învaţă: „să iubeşti pe duşmanul tău ca pe tine însuţi”!
Aceasta este norma creştină pentru noi creştinii – valoarea biblică şi legea Împărăţiei lui Dumnezeu pe care trebuie s-o practicăm încă de aici de pe pământ.
Lucrul acesta nu este greu, având în vedere faptul că, atât dragostea pentru vecinul nostru cât şi pentru duşmanul nostru trebuie să fie de origine divină.
Relaţia noastră pe verticală cu Dumnezeu, se oglindeşte pe plan orizontal cu oamenii din jurul nostru.
Altfel, totul este omenesc: „iubim numai pe cei ce ne iubesc” şi deci este făţărnicie!
Viaţa creştină adevărată este viaţa lui Dumnezeu în noi şi aceasta nu se realizează prin imitaţie ci prin locuire.  În Ioan 14:23 Domnul Isus, trimisul Cerului, ne asigură: „Noi (Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt) vom veni la el (credinciosul) şi vom locui împreună cu el”.
Acesta este doar începutul, finalul va fi: „Iată Cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor” (Apoc.21:3).
Ce viitor strălucit, glorios!
Vrei  să ai parte şi tu de el?
Primeşte-L pe Isus Christos ca Domn şi Mântuitor!

%d bloggers like this: