Wise saying


If you let your dreams die, your life is…
like a bird with broken wings!

Dacă lași visele să moară,
viața este ca o pasăre cu aripile rupte!

Frumuseţea Bibliei


Ioan 3:16

Dumnezeu – Domnul cerului şi al pământului
a iubit – pasiunea Lui de a ierta,
atât de mult – imensitatea iubirii Lui –
lumea – robită de păcat, vinovată, rea,
încât a dat – cel mai mare dar
pe singurul Lui Fiu – ca jertfă pe altar,
pentru ca oricine – o, ce mare har!
crede – simplu, primeşte
în El – singurul care mântuieşte,
să nu piară – pierdut în păcat
ci să aibă – iertarea de păcat,
viaţa eternă – un loc în cer asigurat!

EXCELENŢA DRAGOSTEI


Dragostea le surclasează pe toate!

          Munca fără dragoste te face sclav!

          Bogăţia fără dragoste te face avar!

          Inteligenţa fără dragoste te face perfid!

          Darul fără dragoste te face egoist!

          Slujba fără dragoste te face servitor!

          Autoritatea fără dragoste te face tiran!

          Disciplina fără dragoste te face rebel!

          Credinţa fără dragoste te face fanatic!

          Dreptatea fără dragoste te face judecător!

Dacă ai toate darurile (ceeace e imposibil) şi nu ai dragoste eşti NIMIC (1 Cor.13:1-3)

Famous Wise Sayings


To exist is to change,
To change is to mature,
To mature is to become,
To become is to perfect,
To perfect is to glorify!

He is wise man who does not grieve for the things that he has not but rejoices for those that he has!

God gave us our memories so that we might have roses in December!

A ship in a harbor is safe but that is not what ships are built for!

Where there is great love there are always miracles!

If Columbus had an advisory commitee he would probably still be at the deck!

The person who says it cannot be done, should not intrerupt the person who is doing it!

The day the child realizes that all adults are imperfect, he becomes an adolescent; the day he forgives them, he becomes an adult; the day he forgives himself, he becomes wise!

What we have done for ourselves alone dies with us but what we have done for others remains and is immortal!

Maxime


Diamantele pot fi foarte preţioase dar nimic nu atinge inima mai mult decât o scrisoare de dragoste!

Romanţa este floarea gingaşă a dragostei.  Ea nu poate supravieţui acolo unde este ignorată sau tratată cu indiferenţă. Fără dăruire şi imaginaţie, încet se va usca şi va muri.  Romanţa cere sensibilitate, creativitate, timp şi atenţie!

Dragostea nu este o vărbă-n vânt, un simplu sentiment, un simplu principiu de etică… dragostea adevărată este o persoană — Dumnezeu este dragoste!

Dragostea înseamnă să te pui în locul altuia (identificare) şi de acolo să te lupţi pentru interesele altora (compasiune).

Bunătate înseamnă să iubeşti pe alţii mai mult decât ei o merit!

Dragostea este inima căsătoriei, parfumul, mireasma care rămâne, decorându-ţi viaţa!

Sărutul este focul iubirii care încălzeşte şi hrăneşte sufletul, ridicându-l pe culmi cereşti! Buzele cântă doar atunci când nu pot să sărute!

Când dragostea şi priceperea lucrează împreună, trebuie să te aştepţi la o capodoperă!

Fericirea este ca un parfum pe care turnându-l asupra altora se va răsfrânge asupra ta!


Psalm 23

ORIGINALITATE


Ca vulturul aproape de Cer
Am ales să zbor la înălţimi
Pentru o vedere necunoscută
Majorităţii oamenilor…
Am ales să fiu o persoană
Neobişnuită, extraordinară,
Să caut nu securitatea vieţii
Ci oportunitatea vieţii,
Am îndrăznit să risc,
Să visez şi să creez,
Să cad şi să mă ridic…
Prefer provocările vieţii
În locul unei existenţe asigurate,
Travaliul asiduu al împlinirii
Decât calmul utopiei,
Sunt un realist optimist
Pendulând sus şi jos,
De la faliment la success
Şi invers…
În orice caz niciodată
Nu-mi voi vinde libertatea,
Nu-mi voi compromite demnitatea,
Nu mă voi pleca niciodată
În faţa niciunui stăpân,
Nu voi ceda vreunei ameninţări!
Frica, laşitatea, falsitatea, ura,
Vor fi întotdeauna duşmanii mei.
Este moştenirea mea cerească:
Să stau drept, în picioare,
Să am şira spinării tare,
Să gâdesc şi să acţionez original,
Să mă bucur de creaţia divină,
Să privesc lumea cu îndrăzneală,
Şi să zic: “Tot ce am făcut,
Am realizat cu ajutorul lui Dumnezeu!”

%d bloggers like this: