LUCEAFĂR BLÂND


(după Eminescu)

Cobori pe nori Luceafăr blând
Cu-a Ta sublimă rază,
Pătrunde-n viaţa mea şi-n gând,
M-atrage cu-a Ta vrajă!

Alungă chinul şi-al meu dor,
Adu-mi lumină-n casă;
Nu mă lăsa singur că mor,
Rămâi cu min-la masă!

Mă umple de iubirea Ta,
De slava Ta aleasă;
S-aştept cu drag venirea Ta,
Să fiu a Ta mireasă!

Legat de Tin-prin jurământ
O, Doamne, pe vecie,
Să-ţi port iubirea pe pământ,
Fidel ca o soţie!

Căci numai Tu eşti credincios
În lumea de păcate…
Prieten bun, Isus Christos
Din vechea, sfânta Carte!

Domnul Isus este numit în Scriptură şi… Luceafărul strălucitor de dimineaţă! Pe El îl aşteptăm să revină, să ne ducă acasă în slavă eternă! El este fericita noastră nădejde!
Îl aştepţi şi tu?  Este El nădejdea ta?

Cartea Vieții


La Biserica Creștină Harul

Culegem spice din Evanghelia după Ioan și am ajuns la cap. 2:  Nunta din Cana.
După ce am văzut Mărturia prietenilor, vom vedea în continuare Mărturia lucrărilor Lui.
Domnul Isus este un profet puternic în „fapte” și „cuvinte”.
În cele 4 evanghelii sunt recordate 35 minuni ale Domnului Isus!
Din toate faptele, minunile Domnului Isus, apostolul Ioan alege 7 și le folosește ca semne, să arate Dumnezeirea lui Christos.

Acestea sunt: 1) Schimbarea apei în vin; 2) Vindecarea fiului unui nobil; 3) Vindecarea paraliticului de 38 ani; 4) Înmulțirea pâinilor; 5) Umblarea pe mare; 6) Vindecarea orbului din naștere; 7) Învierea lui Lazăr.  
De aceea cartea Ioan se mai numește și Cartea celor 7 semne.

Duminica aceasta vom studia Triumful Domnului Isus și cu ocazia aceasta vom vedea cum El și-a revelat: gloria, râvna, atotștiința.

Pentru detalii vă puteți referi la http://www.bcharul.org click on predici și vizionează.


If…


If you look at yourself, you will be distressed!
If you look at others, you will be depressed!
If you look at Jesus, you will be blessed!

It’s your choice.

MENIRE


Ne irosim
Puterea,
Menirea,
Inutil…
Pentru că
Nu ştim,
Să ne iubim!
În schimb,
Noi preţuim
Argumente,
Lupte, competiţii,
Jocuri de copil…
În timp
Ce am putea,
Cu toată inima,
Matur, vibrant,
Determinant,
Extravagant,
Să ne iubim !

Excelsior


Când sus pe cer
Se-aprind și pier
Rubine…
Iar luna minunată
Cu fața ca de fată
Se uită la mine,
Mirată…

Privesc în sus
Și mă las dus
Spre tine…
Ca pasărea în zbor
Mă-nalț peste nori
În zări senine
Cu dor…

Stele pe cer ard,
Se sting și cad
Peste mine…
Tu răsari ca o stea
În inima mea,
Altar din ruine
Face dragostea…

Life…


Life must be understood seeing backwards
And must be lived looking forward!

Viața trebuie înțeleasă privind înapoi
Și trebuie trăită privind înainte!

BEHOLD, THE LAMB OF GOD!


“Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world” (John 1:29)

The greatest question of the Old Testament is Isaak’s question, “Where is the Lamb?”
The New Testament in the gospel of John gives the answer through John the Baptist, “Behold the Lamb!”
And in the book of Revelation John says, “Worthy is the Lamb…”
The greatest need of the world is redemption.
The world needs somebody to remove her sin, and as the Bible points out, only Jesus, the perfect Lamb of God can do that. This redemption is possible through His perfect sacrifice, His blood shed on the cross, His death and resurrection  for you.
Do you still, have your burden of sin on you or has been removed by Jesus?
Did you receive Jesus as personal Lord and Savior?
Invite Him in your life, today.

%d bloggers like this: