DORINŢA IUBIRIIEu Te doresc
cum primăvara
doreşte soarele
pentru a-I dărui
în cânt de viori
flori, culori…

Eu Te doresc
cum floarea
dorește fluturele
pentru a-i dărui
sărutarea…

Eu Te doresc
cum barca
doreşte marea
pentru a fi
purtată, legănată
de valurile ei…

Eu Te doresc
cu o dorinţă
nouă, fierbinte,
ce în fiecare zi
înflăcărează
inima mea…

Să vii în faţa mea,
să-Ţi întâlnesc privirea,
să-Ţi savurez iubirea,
şi cucerit de ea,
să mă las purtat
spre ţara Ta…

What money can do!


Money can buy you a house but not a home!
Money can buy you a bed but not sleep!
Money can buy you a clock but not time!
Money can buy you a book but not knowledge!
Money can buy you a position but not respect!
Money can buy you medicine but not health!
Money can buy you a spouse but not love!
Money can buy you pounds of blood but not life!
Money can buy you riches but not happiness!
Money can buy you a place to be buried but not a place in heaven!

Money is not everything in life!
We need love, true love!
We need to love and be loved!
I would do and give anything for love!

Wise saying


If you let your dreams die, your life is…
like a bird with broken wings!

Dacă lași visele să moară,
viața este ca o pasăre cu aripile rupte!

Trei suspine ale Iubirii


(După Romani 8:18-27)

Trei suspine,
Unul mai real decât altul,
Unul mai profund decât altul,
Unul mai grăitor decât altul…

Trei suspine,
Reale, profunde, grăitoare,
Care reprezintă toată Creaţia…

Primul suspin,
Al naturii care geme,
Suferă durerile naşterii
Şi aşteaptă cu nerăbdare
Descoperirea fiilor lui Dumnezeu!

Al doilea suspin,
Omul credincios suferă
Împreună cu natura
Din pricina robiei păcatului
Şi aşteaptă eliberarea trupului!

Al treilea suspin,
Duhul Sfânt mijloceşte
Cu suspine negrăite şi lacrimi,
Simpatizează cu noi, se roagă
Pentru sfinţi, după voia lui Dumnezeu!

Ce este dragostea?


Dragostea este lacrima
Care îţi udă obrazul
Şi pe care, tu, o ascunzi
Ca să nu fie văzută,
O topeşti în inima ta
Care deşi, rănită,
Iartă, sărută…

Dragostea este undelemnul
Ungerii, alegerii divine
Care turnat pe cap
Se prelinge pe faţă,
Pe barba lui Aaron,
Pe tot trupul lui,
Răspândind mireasma cerului!

Dragostea este atingerea,
Mângâierea divină…
Îmbrăţişarea, sărutarea
Sufletului pierdut,
Primirea din nou acasă,
Restaurarea părtăşiei cu Tatăl –
Dreptul de a fi iar fiu,
De a sta cu El la masă!

Dragostea este iertarea
Nemeritată – fără fapte,
Primită în dar, prin milă,
Anularea condamnării la moarte,
Dăruirea cerului prin har,
Moştenirea sfinţilor în lumină
Prin graţia divină!

Regele meu (2)


El este cheia cunoştinţei!
El e izvorul înţelepciunii!
El e singura poartă de scăpare!
El e poteca păcii!
El e drumul neprihănirii!
El e şoseaua sfinţeniei!
El e uşa cerului!
El e calea care duce la slavă!
Numele Lui e Isus Christos!

Îl cunoşti tu pe El?

El eliberează captivii!
El apără pe cei apăsaţi!
El binecuvintează copiii!
El respectă bătrânii!
El întăreşte pe cei slabi!
El ajută pe cei fără ajutor!
El e cu cel ispitit!
El vindecă pe bolnavi!
El înviază morţii!
El iartă pe datornici!
El mântuieşte pe păcătoşi!

Te întreb dacă-L cunoşti?

Viaţa Lui e neegalabilă!
Bunătatea Lui e nelimitată!
Mila Lui e infinită!
Dragostea Lui e neschimbată!
Cuvântul Lui e etern!
Harul lui e suficient!
Împărăţia Lui e neprihănirea!
Jugul Lui e bun!
Sarcina Lui e uşoară!
Toiagul Lui mângâie!
Mâna Lui e puternică!
Faţa Lui e frumoasă, prezenţa Lui glorioasă!
Toată fiinţa Lui e plină de farmec!

O, cât de mult doresc să ţi-L descriu!

Dar El e de nedescris!
El e de neimaginat!
El este invicibil!
El este irezistibil!

Rugăciunea mea e să-L cunoşti personal!

Prima Dragoste


Ştiu slujba, jertfa, răbdarea,
Suferinţa, activitatea ta…
Dar unde este pasiunea ta pentru Mine?
Am împotriva ta, că ţi-ai pierdut dragostea:
Tu nu mă mai iubeşti
Cu aceeaşi intensitate,
Cu aceeaşi puritate…

Evoc cu nostalgie iubirea ta,
Când te-ai logodit cu Mine…
Întâlnirile, plimbările noastre,
Unirea, părtăşia noastră,
Timpul petrecut împreună…
Când mă urmai în a lumii pustie,
Închinându-te cu atâta bucurie!

Ţi-aduci aminte?
De nerăbdarea întâlnirii…
De fiorul sfânt al atingerii…
Când puneai mâna ta în Mâna Mea
Şi zburdam amândoi ca doi copii
Pe dealuri şi câmpii…

Nici o jertfă nu era prea grea!
Nici un drum prea lung!
Dar acum, tu M-ai uitat:
Nu mă mai priveşti,
Nu îmi mai vorbeşti
Ca altădat… sunt neglijat!

Totuşi, Eu te iubesc!
Ce mult te doresc!
Vreau să te-ntâlnesc!
Întoarce-te, la dragostea dintâi
Şi-ndrăgostiţi să retrăim “luna de miere”!
Pocăieşte-te: Repetă faptele dintâi,
Re-aprindeţi focul, dorul ce s-a stins,
Găseşte dragostea şi-n ea rămâi!

%d bloggers like this: