Dragostea mea


Dragostea mea
Născută la cruce
Din iubirea Ta…
Spălată de rouă,
Curată ca zorile,
Izvorâtă spontan
Dintr-o inimă nouă,
Frumoasă ca florile,
Mângâiată de soare,
Cu toate splendorile…
Crescută de ploaie,
Purtată de vânt,
Răspândind mireasmă
Plăcută pe pământ…
O păstrez, doar pentru Tine,
Mirele meu scump!
Ca darul cel mai preţios
De-aici, de pe pământ!

Memorial Day


De Memorial Day, noi Românii din America, ne aducem aminte, plătim tributul nostru, îi recunoaştem şi onorăm pe eroii noştri naţionali.  Au fost oameni înaintea noastră care au avut convingeri, idealuri, speranţă, pentru o lume mai bună!  Şi pentru aceasta, ei au fost gata să-şi dea chiar viaţa!  Oamenii aceştia au luptat şi au murit pentru noi!   Astăzi, noi ne bucurăm de libertate şi de alte drepturi, datorită sacrificiului lor.  Să nu uităm lucrul acesta!  Cu recunoştinţă, mulţumim lui Dumnezeu pentru ei!
Dar avem şi alţi eroi, spirituali.  În epistola către Evrei, la cap.11 citim despre eroii credinţei, înaintaşii credinţei noastre, mai marii noştri, care au făcut fapte de vitejie “prin credinţă”.  Lista aceasta continuă cu cei ce ne-au condus la Christos, ne-au crescut spiritual, s-au rugat pentru noi, cei ce ne-au purtat pe umerii lor.  Unii au plecat “acasă”, în cer, alţii mai sunt cu noi.  Să-i preţuim şi să învăţăm de la ei!  Să călcăm şi noi pe urmele lor!
Dar lista aceasta din Mausoleul credinţei nu ar fi completă dacă nu L-am sărbători pe… Marele nostru erou: Domnul Isus Christos care a murit pentru noi, şi-a dat viaţa pentru salvarea noastră!  El a murit pentru noi şi în locul nostru – Mântuitorul dar nu numai atât, a înviat şi s-a înălţat în slavă – Mijlocitorul!  Mai mult decât atât, El este şi Prietenul nostru care ne însoţeşte în viaţă şi nu ne părăseşte nicioadată!  Cum?  El este Dumnezeul omniprezent, omnipotent, omniscient, prezent prin Duhul Sfânt în viaţa noastră.  Iată o făgăduinţă scumpă care ne face părtaşi firii Lui divine: “Nicidecum n-amsă te las, cu niciun chip, nu te voi părăsi!”
Mai cunoaşteţi un aşa prieten?  Vă mai iubeşte cineva ca Domnul Isus?  De aceea să zicem şi noi ca ucenicii: “La cine să ne ducem?  Tu ai cuvintele vieţii veşnice!  Rămânem cu Tine!”
Lui ne închinăm cu reverenţă, pe El îl glorificăm, sărbătorim, pentru cine este El pentru noi şi pentru ce a făcut El pentru noi!  Călcăm pe urmele Lui, mergând victorioşi spre cer, unde îl vom adora la superlativ!  Până atunci facem antrenament!
Tu care încă nu L-ai primit, nu vrei să-L primeşti pe Isus Christos ca Domn şi Salvator?
Cum?  Printr-o invitaţie: invită-L în inima ta!
Când?  Astăzi, acum!  Mâine poate fi prea târziu!
Unde?  Acolo unde eşti.  Lasă tot, şi vino la Domnul Isus, întâlneşte-te cu El, primeşte-L pe El!
La El te chem, vino, cum am venit şi eu!

Artists Gallery in Seattle

A fi Creştin


A fi creştin
înseamnă
să fii în lume
ca o barcă:
o barcă în apă
face valuri
dar apa în barcă
face ravagiu,
produce naufragiu!
Noi trebuie să fim
în lume
dar
nu din lume,
să trăim în ea
dar
nu să-i aparţinem,
ci să fim
guvernaţi de legile
Împărăţiei lui Dumnezeu
ai cărei cetăţeni suntem!

ICOANA MAMEI


O, mamă, dulce mamă!
Prin vălul vremii şters,
Zărind sfânta-ţi icoană,
De tine-mi amintesc…
Şi dorul mi se-aprinde
De chipul tău cel blând,
Ochii-mi se luminează,
Te cheamă lăcrimând!

Un gând… şi bucuria
În suflet îmi pătrunde,
Revăd copilăria-mi…
Sufletul mi se umple
De-o lume de fantazme,
De jocuri de copil…
De şotii şi de bazme…
De glasul tău docil…

Te văd aievea-n noapte
În faţa vetrei stând,
Veghind cu bunătate
Şi focul aţâţând…
Şi-n licărul luminii
Ce radia în casă,
Doi ochi – privirea-ţi dulce,
Caldă şi drăgăstoasă!

Ţi-aud şi-acuma ruga
Ce-n taină o rosteai,
Căci ţi-am ales credinţa
Ce-adesea mă-nvăţai…
Iubirea ta mămică
Şi traiul tău frumos
M-au urmărit în viaţă
Şi-atras către Christos!

*De ziua Mamei: Mamei mele care a plecat înaintea mea în Cer!

Take it to the Bank


GOD THE FATHER                                                                         CHECK #1000000

Date Today is the day of salvation

Pay to the order of_____________________________________$  THE GIFT

OF SALVATION  _______________________________________________

THE BANK OF HEAVEN
IN ETERNAL GLORY

Memo BELIEVE IT                                        Signature               JESUS CHRIST______

PUT YOUR NAME, CASH IT, RECEIVE GOD’S GIFT, ENJOY IT!

Femeia care plânge


Femeia care plânge

De ziua Mamei, dedic această predică mamei mele, soţiei mele, fiicei mele, surorilor din Biserica Harul şi tuturor femeilor din lume: să-L iubească pe Domnul Isus!

%d bloggers like this: