CHRISTOS A ÎNVIAT!


MORMÂNTUL A ERUPT CU PUTEREA LUI DUMNEZEU.
FIUL LUI DUMNEZEU, ISUS CHRISTOS CEL RĂSTIGNIT A ÎNVIAT TRIUMFĂTOR CUCERIND MOARTEA ŞI ADUCÂND VIAŢA VEŞNICĂ UNEI LUMI ROBITĂ DE DIAVOLUL PRIN PĂCAT!

Învierea lui Isus Christos este CAPODOPERA CERULUI, este DEMONSTRAREA PUTERII EXTRAORDINARE A LUI DUMNEZEU – DINAMITĂ DIVINĂ!  BIRUINŢA LUI DUMNEZEU ASUPRA DIAVOLULUI!  CUCERIREA ÎNTUNERICULUI DE CĂTRE LUMINĂ!  ÎNGHIŢIREA MORŢII DE CĂTRE VIAŢĂ!

ÎNVIEREA ESTE ESENŢIALUL CREŞTINISMULUI!

CHRISTOS A ÎNVIAT ESTE STRIGĂTUL DE BIRUINŢĂ A CĂRUI IMENSITATE A UMPLUT TIMPUL, VEACURILE, VEŞNICIA!

De aceea aş vrea să ne întrebăm:
<Ce are a face învierea lui Isus Christos cu viaţa mea?>
<Ce îmi aduce mie învierea lui Isus?>
<Ce a produs în viaţa ta, învierea lui Isus?>

ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS ESTE CEL MAI PROFUND EVENIMENT ISTORIC CARE AFECTEAZĂ ISTORIA OMENIRII ŞI DESTINUL ORICĂRUI OM CARE A TRĂIT VREODATĂ PE PĂMÂNT.

Ai experimentat tu acest eveniment istoric în viaţa ta?

Cel mai puternic argument al apostolului Paul este EXPERIENŢA LUI PERSONALĂ.  După ce ne dă o listă întreagă cu arătările Domnului Isus după înviere, Paul spune:
< În urmă mi s-a arătat şi mie>.

Ai avut şi tu o astfel de experienţă?
Te-ai întâlnit, tu, cu Christosul înviat?
A schimbat El viaţa ta?
Te-a înviat El şi pe tine la o viaţă nouă?
Trăieşti tu o viaţă nouă?

Invită-L pe Domnul Isus în inima ta.  Primeşte viaţa de înviere, Mântuirea, Iertarea, Salvarea, Viaţa veşnică, slava eternă; bucură-te şi fii un Martor al Învierii!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: