Ca şi Maria…


Ca şi Maria, altădată,
Cu inima îndurerată,
Stăteam şi eu cu suflet trist,
Lângă mormântul Lui deschis!
Doream enorm pe cineva,
Pe Domnul meu, ce îmi lipsea,
Căci fără El, toată viaţa mea,
Nici un sens nu mai avea…
Nimic nu mă mai interesa,
Doar un singur lucru conta:
Să-L mai văd odată!
Măcar ultima dată…
Pe Cel ce a murit, răstignit,
În locul meu pe crucea grea!
Răpus de gândurile conştiinţei,
Căzut în abisurile suferinţei,
Lovit crunt de biciul disperării,
Plângeam cu inima zdrobită,
Contemplând prăpastia adâncă
Cu stânci ascuţite a singurătăţii!
Când, deodată, apare în faţa mea,
Chiar El – pe care-L doream…
Aşa de mult…
La început, nu L-am cunoscut
Dar El, s-a apropiat cu gingăşie
De sufletul meu neâmpăcat,
Atingându-mi inima zdrobită…
M-a întrebat, „De ce plâng”,
Eu I-am spus, „pe cine caut”!
Atunci El m-a chemat pe nume!
Cu câtă tandreţe şi candoare
Mi-a rostit intim, numele!
Câtă mângâiere şi alinare,
Mi-a picurat în suflet
Duioasa Lui chemare…
Deodată, ca printr-o minune,
Dorul sufletului meu s-a potolit!
Iubirea Lui a inundat fiinţa mea!
Am realizat, că sunt iubit!
Atunci El mi s-a descoperit:
Era El, iubitul sufletului meu,
Mirele me drag şi dorit!
De-abia am putut rosti:
„Domnul meu iubit!”
Şi sufletul meu copleşit,
S-a aşternut la picioarele Lui
Închinându-mă cu adorare,
Pierdut în adâncă contemplare!
Atunci inimile noastre s-au contopit
În miracolul sfânt al iubirii,
În taina descoperirii,
După nopţi lungi de căutare,
De vise, doruri, aşteptare…
Şi pentru prima dată în viaţă,
Am simţit că sunt fericit!

CHRISTOS A ÎNVIAT!


MORMÂNTUL A ERUPT CU PUTEREA LUI DUMNEZEU.
FIUL LUI DUMNEZEU, ISUS CHRISTOS CEL RĂSTIGNIT A ÎNVIAT TRIUMFĂTOR CUCERIND MOARTEA ŞI ADUCÂND VIAŢA VEŞNICĂ UNEI LUMI ROBITĂ DE DIAVOLUL PRIN PĂCAT!

Învierea lui Isus Christos este CAPODOPERA CERULUI, este DEMONSTRAREA PUTERII EXTRAORDINARE A LUI DUMNEZEU – DINAMITĂ DIVINĂ!  BIRUINŢA LUI DUMNEZEU ASUPRA DIAVOLULUI!  CUCERIREA ÎNTUNERICULUI DE CĂTRE LUMINĂ!  ÎNGHIŢIREA MORŢII DE CĂTRE VIAŢĂ!

ÎNVIEREA ESTE ESENŢIALUL CREŞTINISMULUI!

CHRISTOS A ÎNVIAT ESTE STRIGĂTUL DE BIRUINŢĂ A CĂRUI IMENSITATE A UMPLUT TIMPUL, VEACURILE, VEŞNICIA!

De aceea aş vrea să ne întrebăm:
<Ce are a face învierea lui Isus Christos cu viaţa mea?>
<Ce îmi aduce mie învierea lui Isus?>
<Ce a produs în viaţa ta, învierea lui Isus?>

ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS ESTE CEL MAI PROFUND EVENIMENT ISTORIC CARE AFECTEAZĂ ISTORIA OMENIRII ŞI DESTINUL ORICĂRUI OM CARE A TRĂIT VREODATĂ PE PĂMÂNT.

Ai experimentat tu acest eveniment istoric în viaţa ta?

Cel mai puternic argument al apostolului Paul este EXPERIENŢA LUI PERSONALĂ.  După ce ne dă o listă întreagă cu arătările Domnului Isus după înviere, Paul spune:
< În urmă mi s-a arătat şi mie>.

Ai avut şi tu o astfel de experienţă?
Te-ai întâlnit, tu, cu Christosul înviat?
A schimbat El viaţa ta?
Te-a înviat El şi pe tine la o viaţă nouă?
Trăieşti tu o viaţă nouă?

Invită-L pe Domnul Isus în inima ta.  Primeşte viaţa de înviere, Mântuirea, Iertarea, Salvarea, Viaţa veşnică, slava eternă; bucură-te şi fii un Martor al Învierii!


ÎNVIEREA


Când zorile-şi revarsă
Roua din cer pe flori,
Iar Soarele-şi arată
Multiplele-i splendori,
Scântei de diamante
Reflectă pe petale
Şi stropi – şirag de perle
Zâmbesc şi râd în soare!

 Se naşte dimineaţa
Şi umbra nopţii piere,
Domnul îţi dă iar viaţa
Şi-ţi mai ia din durere,
Când soarele se-nalţă
Pe bolta cerului,
Toată natura cântă
Laudă Domnului!

 Atuncea Domnul vieţii
Din morţi a înviat,
În zorii dimineţii
Viaţa a triumfat,
Isus Christos Biruitorul
Zdrobind capul Şarpelui,
A învins moartea, iadul
Aducând gloria cerului!

THE POWER OF RESURRECTION


MAY THE POWER OF THE RESURRECTION OF LORD JESUS CHRIST
BRING DELIVERANCE AND FREEDOM FROM SIN IN YOUR LIFE

FOR CHRIST – OUR PASSOVER LAMB WAS SACRIFIED

HE DIED FOR OUR SINS AND ROSE AGAIN FOR OUR RIGHTEOUSNESS

CELEBRATING CHRIST MEANS YOU ARE ALIVE WITH AND IN HIM

HAPPY EASTER TO ALL OF YOU

—————————————————————————————

FIE CA PUTEREA  ÎNVIERII DOMNULUI ISUS CHRISTOS SĂ ADUCĂ
ELIBERARE ŞI LIBERTATE DIN PĂCAT ÎN VIAŢA TA

CHRISTOS – MIELUL NOSTRU PASCAL A FOST SACRIFICAT

EL A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE ŞI A ÎNVIAT PENTRU
JUSTIFICAREA NOASTRĂ

SĂRBĂTORINDU-L PE EL ÎNSEAMNĂ SĂ TRĂIEŞTI CU ŞI ÎN EL

VĂ DORESC LA TOŢI UN PAŞTE FERICIT

Via DolorozaPe lespezi de piatră
Se-nşiră convoiul
Şi urcă sus pe colină,
Isus e în frunte
În urmă puhoiul,
De larmă şi ură
Au inima plină.

 Îl duc pe Golgota
Ca să-L omoare,
Pe El, Mielul sfânt,
Fără vină,
I-au pregătit
Spini, tortură, piroane…
Iar Domnul umil
Sub cruce suspină!

 Mai face un pas
Şi povara din spate
Îl face să cadă-n ţărână,
Şi urme de sânge
Încep să se-arate,
Pe drumul de gloate,
Dar ei îl lovesc
Ne-ncetat, fără milă!

 Şi iată-i ajunşi în sfârşit
Acolo, sus pe colină,
Întins e pe cruce
Cu brutalitate,
Noroadele întărâtate,
Ostaşii, cărturarii, bătrânii,
Şi toată batjocora lumii,
Nu au putut să-I răpească
Privirea-I senină,
Caldă, de milă plină!

 Ciocanele urlă, hidos,
Se-ntrec în bătăi sacadate
Iar oameni schimbaţi în fiare,
Cu diabolică răutate
Îi bat cuie-n mâini
Şi-n picioare;
Un zgomot sarcastic
Se-nalţă spre Cer,
Pe Tatăl inima-L doare!

 Cruzimea în inimi
Se-aprinde la culme
Şi crucea se-nalţă în soare,
Creatura încearcă s-omoare
Pe al ei Creator –
Pământul se clatină,
Lumina se-ascunde
Dar Domnul cu dor,
Iubeşte mai tare!

 Pe cruce-n dureri,
În chinuri de nespus,
Domnul Isus
Îşi dă viaţa, moare!
Ca noi să fim iertaţi,
Primiţi de Tatăl în Cer,
El a executat Mântuirea,
Ce iubire mare!

……………………………….

 Crede în El, în Jertfa Sa
Adusă şi  pentru tine,
El îţi dă viaţă din viaţa Sa,
Şi glorii divine!

Love

TAINA CALVARULUI

ATUNCI şi ACUM – CONTRAST


Biserica primară se ruga pentru putere şi îndrăzneală pentru a vesti Cuvântul
Noi ne rugăm pentru comfort şi securitate

Biserica primară se ruga pentru ca oamenii să vină la Christos
Noi ne rugăm ca oamenii să vină la biserică

Biserica primară se ruga pentru expansiunea bisericii şi avansarea împărăţiei lui Dumnezeu
Noi ne rugăm pentru ca Domnul să ne ţină  biserica noastră, mică dar sigură

Biserica primară se ruga pentru călăuzirea Duhului Sfânt ca să discearnă voia lui Dumnezeu
Noi ne rugăm pentru ca tradiţia şi rânduielile noastre omeneşti să fie respectate

Haideţi să ne rugăm pentru lucruri mari, inexplicabile, care să se întâmple în biserică şi aceasta spre slava lui Dumnezeu

Iubirea Dulce şi Curată


 

Iubirea dulce şi curată
Este cel mai nobil,
Cel mai sfânt,
Sentiment
Pe care-l poţi trăi
Aici pe pământ,
Este roada cerului
În inima, în sufletul
Unui muritor de rând!
Atunci când iubeşti,
Tu simţi că trăieşti!
Îţi împlineşti
Visul… destinul…
Un porumbel alb
Coboară din ceruri,
Peste tine… te copleşeşte,
Şi un fior sfânt,
Un dor de ceruri,
Se naşte, clocoteşte
În inima, în sufletul tău…

%d bloggers like this: