Minciună, Adevăr, Fericire!


Diavolul te minte, că dacă vei comite păcatul, vei fi fericit!
Dar tu, fratele meu, sora mea, ca şi copil al lui Dumnezeu, eşti deja fericit.
Numai că Biblia defineşte fericirea altfel.
În Ps.1:1 şi Mat 5:9 fericirea este să te abţii, să nu te murdăreşti, să fii curat!
Gândeşte-te, fericirea este să fii liber, să nu fii rob!
Dar libertatea nu înseamnă să faci ce vrei dar să faci ce trebuie!
De exemplu, un tren este liber să alerge cu cea mai mare viteză, atâta timp cât este pe cele două şine; altfel, deraiază.
Dumnezeu este numit în Scriptură “singurul fericit” şi fericirea adevărată este să fii în prezenţa Lui, în părtăşie cu El.
“Fericirea mea este să mă apropii cât mai mult de Dumnezeu”, spune psalmistul David.
Fericirea pe care ţi-o promite diavolul, ca să păcătuieşti, este o minciună, pentru că după ce ai păcătuit, consecinţele sunt: frică, ruşine şi vină.
Iată trei emoţii puternice care vor traumatiza sufletul tău şi te vor face prizonier, în închisoarea robiei!
Frica – te paralizează
Ruşinea – te limitează
Vina – te închide
Soluţia este dragostea adevărată alungă frica, învinge ruşinea, iartă vina!
Dragostea lui Dumnezeu iartă păcatul, vindecă consecinţele păcatului: frica, ruşinea şi vina, şi dă: curaj, îndrăzneală, nevinovăţie, într-un cuvânt, siguranţa mântuirii!
Ai tu siguranţa mântuirii?

%d bloggers like this: