Un simplu zâmbet


Un simplu zâmbet,
Inocent, tandru, discret…
Poate însenina
O faţă tristă,
Poate înviora
O inimă mâhnită,
Poate ridica
Pe cineva
Din ţărână,
Pe cărări de dor,
Sus în Paradis,
Pe aleea stelelor…

Un simplu zâmbet,
Suav, senin, sincer…
Este gratis,
Nu te costă nimic!
Nu vrei să-l dăruieşti
Semenilor tăi,
Arătând că-i iubeşti,
Îndreptându-i spre cer?

A Beautiful Song

O Fiinţă Minunată


În ochii tăi
Se vede zarea
Unindu-se cu marea,
Se deschide cerul
Aducând misterul,
Paradisul…
Tu eşti
O finţă minunată!
O, cât simt
Că mă iubeşti!
Privirea ta
Plină de farmec
Îmi străbate
Fiinţa toată…
Iubirea ta
Îmi aprinde
În suflet lumina,
Ca şi  grădina
Sunt inundat de soare,
Deodată,
Viaţa mea prinde
Farmec şi culoare!
Surîsul tău,
Faţa ta,
Imaginea ta
Sunt aevea
În mintea mea,
Simt iubirea ta
Umplând inima mea!
Glasul tău
Trezeşte în mine
O lume de doruri,
Un dor de ceruri,
Un cer de iubiri,
Un noian de fericiri…
Sufletul şi fiinţa mea
Le păstrez doar pentru tine,

Tu eşti viaţa mea –
Tu eşti totul pentru mine!

Un om…


Am văzut un om
Care plângea
Pentru dragoste,

Am văzut un om
Care se ruga
Pentru dragoste,

Am văzut un om
Care ierta
Pentru dragoste,

Am văzut un om
Care suferea
Pentru dragoste,

Am văzut un om
Care murea
Pentru dragoste…

Profund, mişcat,
M-am întrebat:
De ce?

Târziu, am aflat
Câ el era…
Însuşi Dragostea!

Tatăl ceresc către Fiul pierdut


Fiul Meu drag,
de când încă, nici nu existai tu,
înainte să te fi născut,
să fi făcut bine sau rău,
Eu te-am iubit şi te-am ales!
Ţi-am dat viaţă şi suflare din Mine,
Te-am creat după modelul Meu,
pe o croială ingenioasă, divină!
Te-am binecuvântat şi te-am înzestrat
cu o mulţime de daruri…
Ţi-am dat har îmbelşugat: har după har…
În repetate rânduri te-am vizitat din cer
şi te-am chemat să vii, să te întorci la Mine!

Dar tu ai rezistat şi nu M-ai ascultat!!!

Fiul Meu, să ştii, că răbdarea Mea are un sfârşit!
Dacă nu te întorci la Mine, tu vei pieri!

“Întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat!
Pentru ce vrei să mori în păcat?”

Iată, îţi mai dau o şansă, încă un dar – ultimul dar:
o lacrimă a tatălui tău, care se roagă pentru tine!
Dacă el plânge după tine, cu cât mai mult plâng Eu după tine!
Aceasta este o mostră a dragostei Mele pentru tine!

Semnătura
Tatăl tău

Superlative cereşti – predică

%d bloggers like this: