Clipele de cer


Clipele de cer
petrecute
aici pe pământ,
cu sfinţii,
la Biserica Harul,
le păstrez cu nostalgie
ca pe o comoară scumpă!
Ba mai mult,
le trimit înainte,
în cerul sfânt
pentruca
până voi ajunge
şi eu acolo,
să fie păstrate
ca nişte monumente
ale harului divin
care revărsat peste noi
ne-a învăţat să ne iubim,
după modelul dumnezeiesc
al Mirelui nostru ceresc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: