Cum să-L fac cunoscut pe Christos?


Departe de mine gândul să filozofez.
Mai degrabă aş vrea în mod practic să îndrumez.
Adică să ajut pe cineva să cunoască pe Domnul Isus Christos.

Şi cum aş putea, să-L fac cunoscut, mai bine?

În primul rând, să-L prezint.  Să vorbesc despre El.
Să spun oamenilor CINE este El pentru mine.  Persoana Lui slăvită, caracterul Lui frumos, atributele Lui divine, viaţa Lui sfântă şi curată, moartea Lui tragică, jertfa Lui perfectă, învierea Lui triumfătoare!

Apoi CE a făcut El pentru mine, personal.  Cum a avut milă de mine!  Da, a avut milă, pentrucă eram la faliment.  Nu puteam să mă salvez singur.  Şi atunci El m-a salvat.  Slăvit să fie numele Lui!
Cuvântul lui Dumnezeu spune aşa de frumos şi poetic:  „M-a scos din groapa pierii (pierzării), din fundul mocirlei (păcatului); mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.”(Ps.40:2,3a)

În al doilea rând, să-L ofer, să-L dăruiesc.  Îl prezint – aceasta implică să-L cunosc mai întâi, şi să-L ofer – aceasta implică să-L am.  Şi, sigur, ca să-L am trebuie să-L fi primit.
În privinţa aceasta, Duhul Sfânt spune despre evanghelistul Filip, că el „a predicat pe Christos”.  Filip a oferit Samaritenilor ceeace ei nu posedau dar în schimb el avea: „pe Christos” – Domnul şi Mântuitorul lui, personal!
Este una să vorbeşti unui flămând despre pâine şi alta este să pui în mâna lui, pâinea vieţii care este Domnul Isus Christos!

Este trist că unii, nu-L au pe Domnul Isus, nu-L cunosc personal şi deci, nu au ce oferi, decât gânduri şi vorbe frumoase care nu-i pot opri pe oameni de la iad!  Aceasta aduce un prejudiciu grav, Evangheliei, Bisericii.
„Fiecare dă ce are!” Noi trebuie să oferim lumii, ceeace noi avem şi ea nu are!

În al treilea rând, eu pot să-L fac cunoscut mai bine pe Domnul Isus prin cuvintele Lui. Să învăţ şi să spun oamenilor, fraţilor mei, cuvintele Domnului Isus.  Cuvintele Lui sunt „duh şi viaţă” (In.6:63), şi au putere ca să învieze din morţi, să elibereze din păcat şi piezare.
Învăţătura Domnului Isus – iată ce trebuie să-i învăţăm pe oameni!  Spune Cuvântul că El învăţa pe oameni „ca Unul care avea putere”, nu în stilul oamenilor religioşi!  Nu datini, tradiţii şi rânduieli (porunci) omeneşti ci lucruri de esenţă, de bază, vitale!
Dacă numai cuvintele Domnului Isus Christos vor rămânea pentru eternitate, atunci de ce folosim în vorbirea noastră, altceva, cum ar fi glume, bancuri?

Este timpul să ne trezim din somn, că vremea s-a scurtat!
De aceea, să-L facem cunoscut pe Domnul Isus, prezentându-L, oferindu-L, şi vorbind cuvintele Lui.
Dumnezeu să ne ajute la aceasta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: