Călătorie în neant


Am intrat
Pe Poarta sărutului
La cruce,
Unde am primit
Îmbrăţişarea dulce,
Sărutul iubirii lui Isus.
Apoi am pornit
Pe Calea credinţei,
Drumul cu sens unic
Spre Coloana infinitului!
Pe geana răsăritului,
În zare, strălucind frumos,
Văd zorile, culorile,
Viitoru-mi luminos!
Acolo, eternitatea,
În toată splendoarea,
Îşi va deschide poarta,
Şi mă va primi
Oferindu-mi galant,
Valorile, comorile,
Pe care le-am iubit,
Pe care le-am visat…
Aici, pe Pământul
Plin de lacrimi şi păcat…
Atunci îmi voi sfârşi
Călătoria în neant,
Şi îmbrăcat în alb imaculat,
La Tronul plin de Har,
Voi sta în faţa
Celui Prea Înalt!

Cum să-L fac cunoscut pe Christos?


Departe de mine gândul să filozofez.
Mai degrabă aş vrea în mod practic să îndrumez.
Adică să ajut pe cineva să cunoască pe Domnul Isus Christos.

Şi cum aş putea, să-L fac cunoscut, mai bine?

În primul rând, să-L prezint.  Să vorbesc despre El.
Să spun oamenilor CINE este El pentru mine.  Persoana Lui slăvită, caracterul Lui frumos, atributele Lui divine, viaţa Lui sfântă şi curată, moartea Lui tragică, jertfa Lui perfectă, învierea Lui triumfătoare!

Apoi CE a făcut El pentru mine, personal.  Cum a avut milă de mine!  Da, a avut milă, pentrucă eram la faliment.  Nu puteam să mă salvez singur.  Şi atunci El m-a salvat.  Slăvit să fie numele Lui!
Cuvântul lui Dumnezeu spune aşa de frumos şi poetic:  „M-a scos din groapa pierii (pierzării), din fundul mocirlei (păcatului); mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.”(Ps.40:2,3a)

În al doilea rând, să-L ofer, să-L dăruiesc.  Îl prezint – aceasta implică să-L cunosc mai întâi, şi să-L ofer – aceasta implică să-L am.  Şi, sigur, ca să-L am trebuie să-L fi primit.
În privinţa aceasta, Duhul Sfânt spune despre evanghelistul Filip, că el „a predicat pe Christos”.  Filip a oferit Samaritenilor ceeace ei nu posedau dar în schimb el avea: „pe Christos” – Domnul şi Mântuitorul lui, personal!
Este una să vorbeşti unui flămând despre pâine şi alta este să pui în mâna lui, pâinea vieţii care este Domnul Isus Christos!

Este trist că unii, nu-L au pe Domnul Isus, nu-L cunosc personal şi deci, nu au ce oferi, decât gânduri şi vorbe frumoase care nu-i pot opri pe oameni de la iad!  Aceasta aduce un prejudiciu grav, Evangheliei, Bisericii.
„Fiecare dă ce are!” Noi trebuie să oferim lumii, ceeace noi avem şi ea nu are!

În al treilea rând, eu pot să-L fac cunoscut mai bine pe Domnul Isus prin cuvintele Lui. Să învăţ şi să spun oamenilor, fraţilor mei, cuvintele Domnului Isus.  Cuvintele Lui sunt „duh şi viaţă” (In.6:63), şi au putere ca să învieze din morţi, să elibereze din păcat şi piezare.
Învăţătura Domnului Isus – iată ce trebuie să-i învăţăm pe oameni!  Spune Cuvântul că El învăţa pe oameni „ca Unul care avea putere”, nu în stilul oamenilor religioşi!  Nu datini, tradiţii şi rânduieli (porunci) omeneşti ci lucruri de esenţă, de bază, vitale!
Dacă numai cuvintele Domnului Isus Christos vor rămânea pentru eternitate, atunci de ce folosim în vorbirea noastră, altceva, cum ar fi glume, bancuri?

Este timpul să ne trezim din somn, că vremea s-a scurtat!
De aceea, să-L facem cunoscut pe Domnul Isus, prezentându-L, oferindu-L, şi vorbind cuvintele Lui.
Dumnezeu să ne ajute la aceasta!

MY KING


Check out this amazing video set to the words of the late S.M. Lockridge. It’s one of the best descriptions of the Almighty God I have ever heart. It gives me goosebumps every time! I hope it blesses you like it blessed me.

A Prayer of Forgiveness

ROMANTIC


Ai aruncat în univers
Cu pathos de frumos,
Atâta farmec şi sublim,
Culoare şi splendoare!
Ai scris cu slove arzătoare,
Tainic, profund, duios,
Ca un romantic, în vers,
Pe cerul Tău imens –
Un canvas pitoresc:
Iubirea Ta cea mare!

Astăzi, eu ştiu, cunosc,
Prin harul Tău ceresc,
Iubirea-Ţi grandioasă,
Ca cerul luminoasă!
E scris pe cer cu stele
Şi pe inima mea,
În gândurile mele:
Că Tu, mă iubeşti!
Mă vrei, mă doreşti,
Cu Tine-n părtăşie,
Aici şi-n veşnicie!
Aceasta-mi umple
Inima de bucurie!

Forgiveness of sins

IOAN 3:16


Dumnezeu nu poate să facă 5 lucruri:

1)  Nu poate să iubească mai mult!
“Atât de mult a iubit” – superlativul dragostei divine!
2)  Nu poate să dăruiască un dar mai mare!
“că a dat pe Singurul Lui Fiu” – tot ce-a avut mai scump!
3)  Nu poate să ceară mai puţin!
“pentruca oricine crede în El” – simplitatea credinţei!
4)  Nu poate să facă o promisiune mai mare!
“să nu piară ci să aibă viaţa eternă” – cea mai mare promisiune!
5)  Nu poate să ofere o salvare mai mare!
“Cum putem să scăpăm noi, dacă stăm nepăsători
faţă de o salvare aşa de mare?”

CHEMARE


Omule,
Scoală-te,
Răsare soarele!
Lasă visele,
Şi nopţile
Cu stelele,
Şi romanţele…

Omule,
Scoală-te,
Se ivesc zorile,
Vine soarele
Să sărute florile!
Lasă umbrele,
Primeşte razele!

Omule,
Scoală-te,
Întindeţi braţele
Spre Soare
Să primeşti
Din ceruri
Lumină, căldură,
Binecuvântare…

Believe it

I can Only Imagine, so inspirational

%d bloggers like this: